Har du lyst til at tale med os om et spændende udviklingsprojekt, Kunst på skoleskemaet?

Tænk hvis mellemtrinnet og/eller udskolingsklasserne på jeres skole kunne ’optimere deres kreative potentiale’ og bruge det fuldt ud – metodisk – i alle fag …
emu.dk – Fælles faglige mål:

”Kreativitet forstås som evnen til både at se og skabe ideer og muligheder…. Kreativitet er også evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.”

Tænk hvis læringsmålene kunne opfyldes i et sjovt og inddragende fællesskab, som både var socialt og udviklende for den enkelte elev og for klassen…

Forskning viser, at det er muligt at både forkorte skoledagen og samtidig få eleverne til at lære mere. Opskriften er flere timer med musik, bevægelse og håndværk. Studier viser også, at børn kunne lære langt mere, hvis man gav plads til det, som kaldes ’læring med kroppen forrest’.

Ja, det er muligt! Og det er her vi fra Kunstgreb gerne kommer og gi’r en hånd.

Til alle elever i klassen. Til de, der er udfordrede på de mere almindelige indlæringsformer. Til de, der vil vokse yderligere af at have kunstnerisk stimulerende undervisning. Og samtidig med præmierede, gennemtestede metoder, konkrete værktøjer og ny inspiration til lærerne.

Hvem står bag – og hvad går projekt Kunst på skoleskemaet ud på?

Vi er
• Elin Fredrikson – Skuespiller, underviser og uddannet Kunstgrebsinnovatør
• Iben Claces – Forfatter, underviser og uddannet Kunstgrebsinnovatør
• Niels-Erik Rask Wischmann – Musiker, underviser og opfinder af Kunstgrebsmetoden

Vi har siden 2008 arbejdet med Kunstgrebsmetoden i flere end 450 kortere og længere innovationsforløb for offentlige og private virksomheder. Metoden har vundet to internationale førstepræmier: Prisen for Bedste Nordiske Voksenlæringsmetode og EU’s Innovationspris.

Vi har videreudviklet metoden til børn og unge – og tilføjet vores egen kunstneriske ekspertise og konkrete brug og inddragelse af naturen som unikt supllerende læringsrum.

Kunst på skoleskemaet opfylder en række (fagfaglige og fællesfaglige) læringsmål – og vi ved erfaringsmæssigt, at vores værktøjer samtidigt udvikler sociale og innovative kompetencer.

Hvordan kan et forløb med Kunst på skoleskemaet gennemføres?

Nedenstående er forslag – vi skræddersyr altid vores projekter i dialog med vores samarbejdspartnere:
• Inden skoleårets begyndelse får alle skolens lærere eksempelvis i august en eller flerdags workshop i Kunstgrebsmetoden – en trinvis metode til at innovere bredt og dybdegående på emner fra produkter over læring til menneskelig udvikling.
• I løbet af skoleåret deltager kunstnerne samlet eller hver for sig med udvalgte faglærere i den almindelige undervisning – og hjælper lærerene ved at sætte netop deres kunstneriske tilgange, værktøjer og erfaringer i spil.
• I løbet af skoleåret deltager udvalgte klasser og deres lærere i metodik-workshops i fx Skrivelyst, Sammenspil og Improvisationsteater – som tre eksempler på, hvordan kunsten og kunstformerne kan bringes i spil og indarbejdes i den igangværende undervisning.
• Værktøjskassen er veludviklet og tilpasses hvert udvalgt fag og den enkelæte lærer.

Hvad får I ud af det?

• Eleverne får styrket indlæringskapaciteten – både på individuelt niveau og som klasse.
• Gennemgang/brug af stofområder, som faglærerne underviser i – formidlet på en ny måde, med hands-on tilgange. Tilrettelagt i samarbejde med jer, skræddersyet til eleverne.
• Faglærerene får ny inspiration, øvelser og workshopmetoder at arbejde videre med: En digital værktøjskasse med fuldt integrerbar metode, redskaber og værktøjer. Let tilgængelig og 100 % brugbar i den daglige undervisning.
• Vi garanterer for brugbarhed også efter projektforløbet: Metoder, der kan (gen)anvendes i hverdagen – som ikke skal ’reserveres’ til musiktimer, håndværk og design eller andre såkaldte kreative fag.
• En effekt, der ikke ’forsvinder’, når forløbet er gennemført. Gode sideeffekter: Styrket fællesskab, megen latter, positiv social forandring.

Hvad er målet med Kunst på skoleskemaet – og hvorfor kunstnere som undervisere?

Et kinesisk ordsprog lyder:

Lærere åbner døren. Du kommer selv ind.

Med projekt Kunst på skoleskemaet vil vi åbne døren til børnenes vigtigste læringsrum – deres motivation, skabertrang og lysten til at lære gennem at afprøve, lege og udforske.

Vi kommer som kunstnere med en prisbelønnet og gennemtestet undervisningsmetode – Kunstgrebsmetoden. Vi inviterer til at udvikling af sanserne, smage på ordene, mærke dramaet og høre musikken.
At kunne skrive handler om meget mere end virkemidler og retstavning. Det handler om at kunne mærke sig selv, at sanse sin omverden og at kunne lytte til sprog. At kunne spille en rytme handler om meget mere end puls. Det handler om at være lydhør over for andre og finde sig tilrette i en helhed. At spille teater og improvisere handler om meget mere end scener og roller. Det giver en styrket forståelse af andre(s situation) og øger den sociale sammenhængskraft. Og med må det gerne være skørt og sjovt – for det virker! Vi er garanter for at tilføre lærere og elever ’ny ilt’.

”Det er ikke spørgsmålet om det er skørt, men om det er skørt nok” Niels Bohr

Hvad kræves for at indgå i Kunst på skoleskemaet?

At kunne indgå i en kunstnerisk proces kræver ikke andre forudsætninger af den enkelte elev (og faglærer), end at kunne tage menneskets fem sanser i brug – bruge krop og bevægelse, rytme og ord i processen mod arbejdet med at skabe et fælles produkt. Produktet kan være enkelt eller ambitiøst, alt efter hvad netop klassen/eleverne og den pågældende lærer har behov for.

Hvor arbejder vi med Kunst på skoleskemaet?

Ud over skolens egne lokaler inddrager vi naturen som supllerende læringsrum. Under åben himmel er der, bogstaveligt talt, højt til loftet: Naturen er vores naturlige habitat. Ved at genskabe og udnytte kontakten til naturen opnår vi større robusthed, opmærksomhed og nærvær, fordi vi mennesker ikke bare er en del af naturen – vi er natur. Foruden brug af Kunstgrebsmetoden og tre kunstneriske fagområder bliver udendørs undervisning en væsentlig del processen, fordi naturen i sig selv er et genialt bevægelses- og læringsrum, som bliver ekstra effektfuldt i kombination med vores værktøjer.

Hvordan kan Kunst på skoleskemaet finansieres?

Gennem midler fra fonde: Skolen indgår i et forpligtende samarbejde med os, hvor vi sørger for udarbejdelse af projektansøgninger til relevante fonde.

Eksempelvis kan der løbende søges midler fra Ole Kirks Fond, Tuborgfondet, Augustinus og Egmont Fonden, ligesom det er muligt at søge om dækning til 75 % af kunstnerhonorarerne via Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, der har frist to gange årligt (1.3. og 1.10. 2022).

Hvordan ved vi, at Kunst på skoleskemaet virker efter hensigten?

I vedhæftede bilag finder I dokumentation om
– Kunst betydning for udvikling og læring
– WHO’s verdensomspændende forskning i kunst og kultur som sundhedsfremme
– Læringsmål fra emu.dk og andet empirisk materiale, som rækker ind i projekt Kunst på skoleskemaet

Vi håber, at I vil dele vores begejstring for potentialet i at sætte kunst på skoleskemaet og ser frem til at høre fra jer!

Kontakt

Niels-Erik Rask Wischmann
Tlf. 21911130
Mail: nw@winnovation.dk