Effekt.

Hvilken effekt giver Kunstgrebsmetoden?

Siden 2008 har metoden skabt udvikling og forskellige former for effekt for både store, mellemstore private og offentlige virksomheder samt organisationer. Resultaterne hos de henved 200 virksomheder som allerede har benyttet Kunstgrebsmetoden, er metodens allerbedste effektdokumentation. Effekt kan måles og anskues på mange måder.

Proces & Produkteffekt

Effekten i Kunstgrebsregi er udtryk for innovationsforløbets betydning for virksomheden. Hvad har de forskellige interessenter– kunder, brugere, ejere, ledelse og medarbejdere – fået ud af indsatsen? Ved alle innovationsforløb fastlægger og sikrer vi nøje den effekt der skal opnåes Effekt vurderes kvalitativt og måles kvantitativt. I Kunstgreb illustreres det derudover også gennem fortællinger af historier fra interessenterne om, hvordan de har oplevet forløbene. Vi sanser og oplever alle forskelligt.