KUNSTGREBS UDDANNELSE

HVAD ER KUNSTGREB, KUNSTGREBSMETODEN OG KUNSTGREB & CO?

Kunstgreb er en virksomhed der organiserer uddannelsesforløb i Danmark og udlandet i Kunstgrebsmetoden.
Kunstgreb & Co er et samlet vidensnetværk af danske og udenlandske personer der alle er certificerede i brug af Kunstgrebsmetoden. De uddannede får titlen ”Kunstgrebsinnovatør” og bruger erfaringsmæssigt Kunstgrebsmetoden til mange former for udviklingsforløb. F.eks til at skabe nye produkter. Til at udvikle eller tilrette processer. Til at skabe eller ændre organisationskultur. Vi kalder dem alle innovationsforløb. Mere end 240 afviklede forløb viser, at metoden fungerer lige effektfuldt til private som offentlige virksomheder. Og lige godt i Danmark som i udlandet. Om det f.eks er til videreudvikling af den danske folkeskole for Danmarks Lærerforening, opfindelse af nye stomiposer for Coloplast, udnyttelsen af iderigdommen hos ATP’s medarbejdere i forbindelse med disruption, fastlæggelse af planer for etik omkring virksomhedens brug af data, udarbejdelse af en reklamefilm o.m.a. Metoden virker bare. Referencelisten med banebrydende resultater er lang.

Kunstgreb er skabt og startet som projekt for 12 år siden af partnerne: CBS – Copenhagen Business
School, DAF – Dansk Artist Forbund – Wischmann Innovation. Drives i dag som selvstændigt virksomhed.