Eivind Berre

– Mail: takk@berre.no
– Tlf: 4741100104
– CEO Takk – Berre BRA AS
– CEO Rai Rai Entertainment AS
– Konsulent Kunstgreb
– Musiker
– Grafisk designer

Om Eivind Berre

Har arbeidet som profesjonell musiker og grafisk designer i over 30 år, og har i de siste 10 år erfaring også fra kompetanseutvikling og –deling. Innehar styreverv i ulike selskaper knyttet til kreative næringer.

KERNEKOMPETENCER:

 • Fasilitere innovasjonsprosesser
 • Prosjektledelse / økonomistyring / markedsføringsledelse
 • Grafisk design
 • Musikkproduksjon

UDDANNELSER:

 • Grafisk Design / typograf 1986
 • Arrangementsledelse 2012
 • Kunstgrebsinnovatør 2017

SPROGKUNDSKABER:

 • Norsk: Morsmål
 • Engelsk: Snakker og skriver engelsk og kan fasilitere på engelsk
 • Svensk: Forstår svensk godt og kan fasilitere på normalisert norsk / tilrettelagt svensk
 • Dansk: Forstår dansk, kan fasilitere på normalisert norsk / tilrettelagt dansk

KUNDEERFARING:

Virksomheder Opgave effekt/resultat
BHT Gruppen SA Mål- og verdiavklaring Grunnlag for utarbeidelse av fusjonsprosess og felles arbeidskultur for 20 ansatte