Anders Fonager Christensen

– Indehaver og CEO af PROkultur ProjektService
– Aktionær og seniorkonsulent i PROfunding Gesellschaft für Projektbegleitung und Fördermittelmanagement mbH
– Ingeniør og Kunstner (www.projekt-anders.de)

Om Anders Fonager Christensen

Opvokset i det danske mindretal i Flensborg. Projektleder på talrige også internationale projekter (emner: energi, klima, byggeri, udviklingssamarbejde, kultur). Over 10 års erfaring med facilitering af innovationsprocesser og underviser for projektstyring ved universiteter. Har også en kunstner i sit hjerte, plejer den del gennem forskellige kunstprojekter.

KERNEKOMPETENCER:

 • Struktur og metode kendskab for kontrol af processer
 • Systematisk ingeniørs tænkning
 • Grundig erfaring med implementering af projekter også med fundraising (især eu)
 • Empati for facilitering af innovationsprocesser
 • Viden om kommunikation og systemiske principper i organisationer

UDDANNELSER:

 • Udlært Kunstgrebs innovatør 2016
 • Uddannelse til systemisk organisationsudvikler, 2001
 • Uddannelse i NLP 1998
 • Uddannelse til maskiningeniør, speciale i energisystemer, 1988
 • 1 semester studie Kunsthistorie, Aarhus universitet, 1983
 • 8 måneders højskoleophold på Vestbirk Kunsthøjskole, 1982

SPROGKUNDSKABER:

 • Dansk: Modersmål
 • Tysk: Modersmål
 • Engelsk: Taler og skriver på rimelig forhandlingsniveau. Kan facilitere rimelig godt på engelsk
 • Svensk: Forstår, så længe der ikke tales dialekt. Kan evtl. facilitere på langsomt tilrettet dansk/svensk
 • Norsk: Forstår, så længe der ikke tales dialekt. Kan evtl. facilitere på langsomt tilrettet dansk/norsk
 • Spansk: Forstår rimelig godt og taler på enkelt niveau

KUNDEERFARING:

Virksomheder Opgave effekt/resultat
Selbsthilfe Bauverein eG (SBV), Flensburg

boligselskab

Facilitering af strategieprocesser og organisationsudvikling. SBV har videreudviklet deres strategie, vi har fundet frem til nødvendige konkrete tiltag. Der er blevet lavet en køreplan for indførelse af multiprojektmanagement.
Stadtwerke Husum GmbH (STH), Husum

lokalt energiforsyningsselskab

Facilitering af strategie- og innovationsprocesser. Det tyske energimarked er I heftig omvæltning. STH har fundet frem til nye innovative tiltag, som skal sikre fremtiden for STH som godt forankret virksomhed i regionen og hos deres kunder og partner.
Wege Zweckverband Kreis Segeberg (WZV), Bad Segeberg

renovations virksomhed

Facilitering af projektprocesser til implementering af et nyt virksomhedsomspændende afregningssystem WZV fik kølsat deres projekt således at alle medarbejder følte sig trygge med forandringen.
Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH, Flensburg

almennyttig virksomhed indefor børne- og ungeforsorg

Facilitering af processer rundt omkring organisationsudvikling. Adelby 1 er en meget innovativ virksomhed, som er førende indenfor emnet “inklusion”. Af og til har Adelby 1 brug for et pusterum for at reflektere, om organisationen kommer med. Faciliteringerne sørger for dette pusterum og giver ideer til nødvendige forandringer.
Wald- und Umweltpädagogikzentrum Marienhölzung e.V. (WUM), Flensburg

almennyttig forening for miljøpædagogik

Facilitering af udvikling af en business case på et tidspunkt da WUM ville give deres udvikling et tydelig boost. WUM fik sat en komplet business case op, med produkter, driftsbudget, fundraising, marketing, osv.
Atelierhaus im Anscharpark GmbH & Co. KG (AiA), Kiel

kunsterhus

Facilitering af udvikling af komplet business case og projektplan AiA fik sat en komplet business case op, med organisationsmodel, investeringsbudget, fundraising, driftsbudget, osv.
Div. private grupper for bo- og arbejdsfælleskaber, Schleswig-Holstein Udvikling af projektvisioner og på den basis udvikling og omsætning af dertil hørende byggeprojekter. Etablering af diverse nye innovative bo- og arbejdsfælleskaber, som har positiv indflydelse på byudvikling.